Điểm Bán Fuji Sumo tại Quận 8

TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
Nhà thuốc Tân Mỹ 275C Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8 01203222198
Nhà thuốc Minh Phương 172 Âu Dương Lân, Phường 3 -Quận 8 02838511686
Nhà thuốc Yến Nhi 170 Âu Dương Lân-P3, Quận 8 02838517347
Nhà thuốc Bảo Như 98 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8 0908690466
Nhà thuốc Thiện Chí 238 Bùi Minh Trực, Quận 8 0987009843
Nhà thuốc Số 65 92 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8 0937786779
Nhà thuốc Nhân Hoàng 163 Đường số 204 Cao Lỗ, F4, Quận 8 02866825951
Nhà thuốc Mỹ Huệ 471 Hưng Phú, Phường 9 , Quận 8 0909886854
Hiệu thuốc số 23 114 liên tỉnh 5, Phường 5, Quận 8 0909736628
Nhà thuốc Hiệp Tâm 116 Liên Tỉnh 5-P6, Quận 8 01292166973
Nhà thuốc Thiên Ngọc 6 52 Nguyễn Quyền, Phường 11, Quận 8 01886118195
Nhà thuốc Hữu Nghị 152A Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8 0949826306
Nhà thuốc Thúy Liễu 34 Nguyễn Thị Tần, Phường 3, Quận 8 0932106733
Nhà thuốc Dương Bá Trạc 77 Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8 0913979178
Nhà thuốc Ngọc Mi 668 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8 0984134766
Nhà thuốc Nhị Trưng 821 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8 0906760707
Nhà thuốc số 16A 1283A Phạm Thế Hiển-Phường 5- Quận 8-TPhường HCM 01228656327