Điểm Bán Fuji Sumo tại Quận 6

TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
Nhà thuốc Á Châu 4 67 A Hậu Giang, Phường 5, Quận 6 0908213688
Nhà thuốc Hoàng Chinh 171 Bình Phú, Phường 11, Quận 6 0908540468
Nhà thuốc Diệu Thảo 64 Đường số 26, Phường 10, Quận 6 0909777896
Nhà thuốc Kim Ngọc 44 Hậu Giang, Phường 02, Quận 6 0914863563
Nhà thuốc Phú Lâm 1019 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6 02838760318
Nhà thuốc Thái Minh 77A Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6 0933300404
Nhà thuốc Phúc Lộc 143 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6 02838520120
Nhà thuốc Thiện Mỹ 245A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6 0909084811
Nhà thuốc Thanh Nhân 234/15 Phạm Phú Thứ, Phường 4, Quận 6 0902362232
Nhà thuốc Tâm Ấn 31C Tân Hoà Đông, Phường 13, Quận 6 0917116333