Điểm Bán Fuji Sumo tại Quận 4

TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
Nhà thuốc Minh Quân 3 332 Bến Vân Đồn, Quận 4 0935673313
Nhà thuốc Diệp Khả 682 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4 02822119663
Nhà thuốc Hữu Nghị I 68 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4 0919900103
Nhà thuốc Khánh Hội 8 Đường số 1, Phường 4, Quận 4 02838253961
Nhà thuốc Hữu Nghị II 309 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4 0919900103
Nhà thuốc Số 36 30 Hoàng Diệu, quận 4 01283331314
Nhà thuốc Hữu Nghị III 296 Khánh Hội.Phường 5.Quận 4 0919900103
Nhà thuốc Sao Mai 269 Lô K, khu tái thiết Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4 0918364334
Nhà thuốc Bảo Châu 13 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4 0983241970
Nhà thuốc Vân Anh 1 11 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4 02822115147
Nhà Thuốc Quốc Bảo A49 Nguyễn Thần Hiến, Phường 18, Quận 4 0938855106
Nhà thuốc Thanh Tuyền 253 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4 01228989500