Điểm Bán Fuji Sumo tại Quận 11

TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
Hệ thống nhà thuốc Phano Quận 11
Nhà thuốc Lợi Thanh Bình 148 Đội Cung, Phường 9, Quận 11 0981861778
Nhà thuốc Minh Phước 144 Đội Cung, Phường 9, Quận 11 02822128944
Nhà thuốc Thiên Ngọc 1 1589 Đường 3/2, Phường 16, Quận 11 01886118195
Nhà thuốc Mỹ Hạnh 67 Hàn Hải Nguyên, Phường 16, Quận 11 0906635379
Nhà thuốc Việt số 1 596 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11 0977037676
Nhà thuốc Vĩnh An 606 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11 0933917173
Nhà thuốc Phong Toàn 612 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11 02822290445
Nhà thuốc Vĩnh Thịnh 608 Nguyễn Chí Thanh, Quận 11 02822433125
Nhà thuốc Việt Đức 92 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11 0944162569
Nhà thuốc Kim Loan 10 Ông ích Khiêm, Phường 14, Quận 11 0908295306
Nhà thuốc số 1 14 Ông ích Khiêm, Phường 14, Quận 11 02838650988