Điểm Bán Fuji Sumo tại Gò Vấp

TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
Nhà Thuốc Thuận Phong 404 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp 0937360939
Nhà thuốc Minh Tân 9 14 Đường số 1/Trần Thị Nghĩ, Phường 7, Quận Gò Vấp 02838941220
Nhà thuốc Duy Châu 139B Lê Đức Thọ , Phường 16, Quận Gò Vấp (BV Gò Vấp) 0938688990
Nhà thuốc Xóm Mới 2 1050 Lê Đức Thọ, Phường 12, Gò Vấp 0937914024
Nhà thuốc Tú Anh 1089 Lê Đức Thọ, Phường 16 , Quận Gò Vấp 0908242412
Nhà thuốc Center 2 120 Lê Đức Thọ, Phường 6,Gò Vấp 02866585452
Nhà thuốc Bách Khoa 48 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp 01294235472
Nhà thuốc Nhật Thanh 74 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp 0981813474
Nhà thuốc Thảo Bình 65/2 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp 01223993646
Nhà thuốc Bảo Thu 36 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp 01223933714
Nhà thuốc Trung Nguyên 2 783 Nguyễn Kiệm, P3, Quận Gò Vấp 0945636235
Nhà thuốc Kim Anh 131 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp 02839851689
Nhà Thuốc Trung Nguyên 3 189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp 0973562303
Nhà thuốc Phương Chính 162 Nguyễn Oanh, Phường 17 , Quận Gò Vấp 02873006822
Nhà thuốc Cẩm Anh 224 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp 0975004025
Nhà thuốc Triết Anh A25 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp 0986598045
Nhà thuốc An Lộc 550 Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp 0908856897
Nhà thuốc  Minh Quân 04 Nguyễn Oanh, Phường 7, Quận Gò Vấp (dưới chân cầu vượt Ngã 5 chuồng chó) 0906701687
Nhà thuốc Như Hà 179 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp 02838941661
Nhà thuốc Việt Số 2 210 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp 0977037676
Nhà thuốc Ngọc Bích 226 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp 0901437226
Nhà thuốc Thanh Bình 484 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp 0933130336
Nhà thuốc Sinh Phúc 25 Nguyễn Văn Lượng, Quận Gò Vấp 0909405738
Nhà thuốc Hà Vân 45/324 Nguyễn Văn Lượng, Quận Gò Vấp (Ngã ba Thống Nhất – Nguyễn Văn Lượng) 01696526892
Nhà thuốc Nguyễn Văn Nghi 108 Nguyễn Văn Nghi, Phường 5 Quận Gò Vấp 02862896140
Nhà thuốc Long Châu 8 94-96 Nguyễn Văn Nghi, Phường 5, Quận Gò Vấp 18006928
Nhà thuốc Nhật Thanh 1 21 Phạm Huy Thông, Phường 17, Quận Gò Vấp 02862956294
Nhà thuốc Duy Châu 2 356 Phạm Văn Chiêu, P9, Quận Gò Vấp
Nhà thuốc Minh Đức 57/4 Phạm Văn Chiêu, P9, Quận Gò Vấp
Nhà thuốc Thiên Ngọc 179A Phạm Văn Chiêu, Phường 14 , Quận Gò Vấp
Nhà thuốc Minh Tân 6 225 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp 02838941220
Nhà thuốc Thiên Ngọc 9 179A Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp 01886118195
Nhà thuốc Minh Phước 57/4F Phạm Văn Chiêu, Phường 9,  Quận Gò Vấp 0964682140
Nhà thuốc Trí Đức 384 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp 0932051929
Nhà thuốc Tất Thành 448 Phan Huy ích, Quận Gò Vấp 02838314118
Nhà thuốc Đại Đức Mạnh 427 Phan Văn Trị, Phường 1, Quận Gò Vấp 0982405268
Nhà thuốc Minh Tân 1145 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp 02838941220
Nhà thuốc Trung Việt 2 712 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp 0933856863
Nhà thuốc Minh Tân 2 589 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp 02838941220
Nhà thuốc Đại Chúng 256 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp 0938163899
Nhà thuốc Dr. Tâm 603 Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp 0908333349
Nhà thuốc Duy Châu 1 602 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp
Nhà thuốc Tuấn Tú Đường số 5 Phường 17 Quận gò vấp 01677341268
Nhà thuốc Kim Nga 269 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp 0979763700
Nhà thuốc Thanh Tuyền 828 Thống Nhất, Phường 15, Quận Gò Vấp ( Ngã 3 Phạm Văn Chiêu – Thống Nhất ) 02838941220
Nhà thuốc Công Vinh 761 Thống Nhất, Phường 16 , Quận Gò Vấp 0908984087
Nhà Thuốc Thiên Ân 348 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp 02839965452