Điểm Bán Fuji Sumo tại Bạc Liêu

QUẬN/ HUYỆN TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
TP. Bạc Liêu NT Khai Minh 68 Hà Huy Tập, P.3, Tp.Bạc Liêu 02913822435
TP. Bạc Liêu NT Vệ Sanh Đường 54, Hà Huy Tập, P.3, Tp.Bạc Liêu 02913823231
TP. Bạc Liêu NT Quang Thọ Đường 41, Hà Huy Tập, P.3, Tp.Bạc Liêu 02913822830
TP. Bạc Liêu Nhà thuốc Thái Ngọc Võ Thị Sáu, Phường 3, bạc Liêu 02913826396
TP. Bạc Liêu NT Tuyết Thảo 16- Võ Thị Sáu- P3-TP Bạc Liêu 0919059559
TP. Bạc Liêu Nhà thuốc Mai yến 74, Hoà Bình, P.3, Tp.Bạc Liêu 0913990118
TP. Bạc Liêu Nhà thuốc Hữu Tâm  4-5 Hà Huy Tập, P.3, Tp.Bạc Liêu 0909930993
TP. Bạc Liêu NT Tuyết Thảo 1 16 Võ Thị Sáu – P.3 – TP.Bạc Liêu 091905 9559