Điểm Bán Fuji Sumo tại Hải Phòng

QUẬN/HUYỆN TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
An Dương Quầy Thuốc Nga Chi(KEY) 287 Tôn Đức Thắng, An Dương, Hải Phòng 0983206046
An Dương Quầy Thuốc Trường Tâm (KEY) 22 Tổ 1 Tt An Dương, An Dương, Hải Phòng 01626324328
An Lão Hiệu Thuốc An Lão (KEY) 276 Hoàng Tuấn Vàng Xá, An Lão, Hải Phòng 01682066819
An Lão Quầy thuốc Phương Linh 265  Văn Tràng, An Lão, Hải Phòng 0986157567
Đồ Sơn Hiệu Thuốc Hải Phòng (KEY) Số 1 Sơn Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng 01636287669
Đồ Sơn Hiệu Thuốc Hải Phòng 6 Đình Đoài, Đồ Sơn, Hải Phòng 0916146139
Hồng Bàng Nhà Thuốc Phương Nga 2 Tôn Thất Thuyết, Hồng Bàng, Hải Phòng 01667700493
Hồng Bàng Nhà Thuốc Hoàng Lê (KEY) 63 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng 02253823853
Hồng Bàng Nhà Thuốc 40 40 Nguyễn Hồng Quân, Hồng Bàng, Hải Phòng 0914511696
Hồng Bàng Nhà Thuốc Sâm (KEY) 956 Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 0936681281
Hồng Bàng Nhà Thuốc Trang Linh Kiot 7 Chợ Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 0936677068
Kiến An Nhà Thuốc Hoàn Hảo 194 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng 0912063486
Kiến An Nhà Thuốc 258(KEY) 258 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng 0912969879
Lê Chân Nhà Thuốc 307(KEY) 307 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0936416702
Lê Chân Nhà Thuốc Thành Thủy (KEY) 301 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0939222679
Lê Chân Nhà Thuốc 303A (Đậm) (KEY) Số 299 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 090424 6987
Lê Chân Nhà Thuốc 303(KEY) Số 303 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0933051704
Lê Chân Nhà Thuốc Bảo Linh (KEY) 297 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 090431 0316
Lê Chân Hiệu Thuốc Thanh Giang 53 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng 0912591675
Lê Chân Nhà Thuốc Việt Dũng (KEY) 22 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 0913311211
Lê Chân Hiệu Thuốc Hải Phòng 104A4 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng 02253714709
Lê Chân NT Hải Cường 10A/44 Lam Sơn- Lê Chân HP 02253714709
Ngô Quyền Nhà Thuốc Kim Thoa (KEY) 23 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 0972966746
Ngô Quyền Nhà Thuốc Bà Nền 5C22 Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253564910
Ngô Quyền Hiệu Thuốc Hải Phòng (KEY) 482 Đông Hải,Hải An, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253828844
Ngô Quyền Hiệu Thuốc Hải Phòng 11 Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng 0983058803
Ngô Quyền Hiệu Thuốc Hải Phòng 169 Cát Bi,Hải An, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253829322
Ngô Quyền Hiệu Thuốc Hải Phòng (KEY) 162 Ngô Gia Tự, Ngô Quyền, Hải Phòng 0902236578
Ngô Quyền Hiệu Thuốc Hải Phòng 6 Ngô Gia Tự, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253558501
Thủy Nguyên Cty Dp Bạch Đằng (KEY) 69 Bạch Đằng,Núi Đèo , Thủy Nguyên, Hải Phòng 0936003344
Thủy Nguyên Quầy Thuốc Phú Vinh Phố Mới,Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0981633268
Thủy Nguyên Quầy Thuốc Thanh Nghĩa (KEY) Đội 8 Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0121367229
Thủy Nguyên Quầy Thuốc Minh Nguyệt (KEY) Chợ Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0978961588
Thủy Nguyên Quầy Thuốc Lê Nga (KEY) Đội 6 Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0904920035
Thủy Nguyên QT Hương Đông Chợ Tổng- Lưu Kiếm Thủy Nguyên HP 0984262958
Tiên Lãng Nhà Thuốc Nam Phương (KEY) 186 Minh Đức, Tiên Lãng, Hải Phòng 0966984978
TP Hải Phòng nhà thuốc Hương Lê vạn mỹ ngô quyền hải phòng 02253950699
TP Hải Phòng HT Đồng Mai Tân Tiến- Tân Thành – Dươnh Kinh 02253356226
Vĩnh Bảo Nhà Thuốc Nam Hoàng (KEY) 192 Tân Hòa,Nam Am , Vĩnh Bảo, Hải Phòng 01683998807