Tây Hồ

Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
Nhà thuốc Thanh Thúy (HĐĐ) Số 180 Xuân Diệu – Tây Hồ – HN 0943403338
Nhà thuốc Minh Huệ (HĐĐ) Số 120 Âu Cơ,  Tây Hồ, HN 0944029669
Nhà thuốc Phương Mai Số 17 An Dương , Tây Hồ, Hà Nội 0982266987
Nhà thuốc Hùng Số 139 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN 0944298886