Sóc Sơn

TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
QT Số 1- Haphaco Số 1, đường bệnh viện Sóc Sơn, Sóc Sơn 0983109692
QT Gia Đình Ngã Ba, Phủ Lỗ, Sóc Sơn 0915144955
QT Bà Ty Ngã 3, Phủ Nỗ, Sóc Sơn 0912312120
QT Tuấn Hồng số 93, khu 1, đường 2,Phủ Lỗ, Sóc Sơn 01689589489
QT Nguyễn Cường Cầu Xây, tân Dân, Sóc Sơn 02435811541
QT đa Phúc Số 52, đường Núi Đôi, TT Sóc Sơn, Sóc Sơn 0915110028