Mê Linh

TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
QT Hằng Quang Chợ yên, Tiền Phong, Mê Linh 0979386678
QT Ngọc Hà Đội 8, thôn 2, Thạch Đà,Mê Linh 0972671095
QT Yên Nhân Xóm Cầu, yên Nhân, Tiền Phong, Mê Linh 0985872677
Qt Đại thịnh Khu 6, xóm Hội, thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh 01677744621
QT Thanh Phương khu 2, nội đồng, đại thịnh, mê linh 01688156789