Long Biên

TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
Nhà thuốc Vân Khánh Số 87 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Nhà thuốc Thượng Thanh Số 1 Thượng Thanh Long Biên, Hà Nội 0983772522
Nhà thuốc Phi 54 Thạch Bàn – Long Biên – HN 0917386688
Nhà thuốc Vidipha Số 2 11/52 Phố Gia Quất, Long Biên, Hà Nội 0942433466
Nhà thuốc Hưng Nhung Số 37 Sài Đồng, Long Biên, HN 0983513007
Nhà thuốc Chúc Hòa Số  11B Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, HN 0912309436
Nhà thuốc Phúc Hải 163 Ngọc Lâm, Long Biên, HN 0975506527
Nhà thuốc Hải Phương 50 Hoa Lâm, Long Biên, HN 0989191345
Nhà thuốc Hồng Hà 165 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 02462950018