Hoàn Kiếm

TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
Nhà thuốc Đức Số 15 Thanh Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nhà thuốc Phi Số 25 Hàng chiếu – Hoàn Kiếm – HN 0917386688
Nhà thuốc số 28 Hàng Rươi Số 28 Hàng Rươi, Hoàn Kiếm, HN 02438251633
Nhà thuốc Thiện Tâm Số 60 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, HN 0982842858
Nhà thuốc Kiểm Nghiệm Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, HN 0912096448
Nhà thuốc Trường Thọ Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, HN 0913207185
Nhà thuốc Minh Chính 42 Quang Trung, Hoàn Kiếm, HN 01687855050
Nhà thuốc Đức Số 91E Hàng Mã – Hoàn Kiếm  – Hà Nội 0903295357
Nhà thuốc Thu Hương Số 52B Quán Sứ – Hoàn Kiếm – Hà Nội 0976151682
Nhà thuốc Phương Lê Số 4A Đinh Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439260625
Nhà thuốc Việt Đức 89 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0972958918