Điểm Bán Fuji Sumo tại Nghệ An

QUẬN/HUYỆN TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
Diễn Châu Nhà thuốc Nga Thắng (KEY) Khối 4 TT Diễn Châu, Nghệ An 0969130766
Nam Đàn NT Nguyễn Viết Cường Chợ Sa Nam, TT Nam Đàn, Nghệ An 0383822921
Nghi Lộc NT Vinh Tân (KEY) Khối 4 TT Quán Hành- Nghi Lộc- Nghệ An 0383861272
Quỳnh Lưu NT Giai Nguyệt K7 TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0383864273
Thanh Chương NT Vân Trung Khối 10 TT Dùng- Thanh Chương- Nghệ An 0383823408
TP Vinh NT Quỳnh Phương (KEY) 144 Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh 0383847892
TP Vinh Cty TNHH DP Chiến Thắng Q.số 3 Chợ ga Vinh,Tp Vinh
TP Vinh NT Thành Huyền (KEY) 106 Tuệ Tĩnh,P Hưng Dũng,TP Vinh 0383847883
TP Vinh NT BV Đa Khoa TP Vinh (KEY) 180 Trần Phú, Tp Vinh, Nghệ An 0977738868
TP Vinh NT Toàn Nhung (KEY) 355 Nguyễn Văn Cừ, Tp Vinh 0383846630
TP Vinh NT LINH LAI(KEY) Số 01 Đốc Thiết, Tp Vinh, Nghệ An 0383594921
TP Vinh NT Huyền Tuyến (KEY) 81 Nguyễn Kiệm, Tp Vinh, Nghệ An 0383590327
TP Vinh NT Ngọc Khang (KEY) 159 Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, Nghệ An 0978959379
TP Vinh Cty DP Trường Sơn (KEY) Kiốt số 1 Chợ Vinh, Tp Vinh, Nghệ An 0383843528
TP Vinh Nhà thuốc Dung Nga (KEY) Số 1 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An 0917151499